FANDOM


การเปลี่ยนอาชีพคลาส 2 เเละคลาส 3 สามารถรับเควสได้ที่บอร์ด (ป้ายสีน้ำตาลที่มีทุกเมือง) โดยเควสจะมีแถบสี สีน้ำเงินเข้มเเละมีชื่อคลาสกำกับไว้เสมอ (สำหรับเซิฟเกาหลีจะมีภาษาอังกฤษด้วย)

จะสามารถเปลี่ยนอาชีพครั้งแรก (คลาส 2) ได้อย่างไร??

ในการเปลี่ยนอาชีพครั้งแรก ตัวละครนั้นจะต้องมีเลเวล 15 ขึ้นไป โดยจะใช้แผนที่ Elder ในการทำเควสและจากนั้นต้องทำเควสด้วยกัน 8 เควสโดย 4 เควสแรกเป็นเควสเตรียมพร้อมและ 4 เควสหลังเป็นเควสหลังจากเลือกสายแล้ว สำหรับตอนเลือกสายนั้น เมื่อทำเควส 4 เควสแรกเสร็จจะมีเควสขึ้นมา 2 เควส เควส 2 เควสนี้จะเป็นเควสเลือกสาย (เช่น Elsword เปลี่ยนคลาส 2 จะเปลี่ยนได้เป็น Sword Knight และ Magic Knight ก็จะมาเลือกเปลี่ยนตอนนี้) โดยลำดับบน-ล่าง จะเป็นลำดับตายตัว ซึ่งจะสายไหนจะเป็นตัวเลือกบนหรือล่างนั้น จะบอกเอาไว้ในไกด์ข้างล่างนี้ ระวังด้วย เพราะเมื่อทำเควสไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้

จะสามารถเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 (คลาส 3) ได้อย่างไร??

ในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 ตัวละครนั้นจะต้องมีเลเวล 35 ขึ้นไปและจากนั้นต้องทำเควสด้วยกัน 5 เควสซึ่งจะใช้แมพ Peyita และ Belder ในการทำเควส ซึ่งในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 (คลาส 3) สามารถเริ่มเควสได้ที่ Ariel ทุกเมือง

ข้อแนะนำในการเปลี่ยนอาชีพ

ในแต่ละเควสที่มีการหาไอเทมนั้นแนะนำว่า ให้เลือกระดับความยากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากอัตราการดรอปไอเทมแปรผันต่อระดับความยาก (ถึงแม้ว่าจะเป็นเควสฆ่าก็ต้องทำแบบนี้ เพราะจะได้เควสและ Exp ด้วย) และแนะนำให้ไปเป็นปาร์ตี้ เพราะเมื่อในปาร์ตี้มีผู้เล่นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะทำให้อัตราดรอปของไอเทมทุกชิ้นคูณ 2

ทุกเควสต้องใช้ความอดทนในการทำ ถึงแม้ว่าไอเทมบางชิ้นมันจะยากในการดรอป แต่มันต้อง "ดรอป" แน่นอน

ขอให้ทุกคนโชคดีในการเปลี่ยนคลาสครับ

หากเกิดความผิดพลาดหรือสงสัยว่าจะมีข้อผิดพลาด

เนื่องจากมีการพบว่า เควสมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทราบที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ จึงอาจเกิดความผิดพลาดได้

กรุณามาโพสในกระทู้นี้ พร้อมข้อมูลและหลักฐาน http://s4.zetaboards.com/Elsword_TW_GarrisoN/topic/8862110/1/ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

วิธีการเรียกชื่อด่านแบบย่อ

เพื่อให้ง่ายและกระชับในการทำไกด์ จึงได้มีการเรียกชื่อด่านแต่ละด่านอย่างย่อๆ โดยมีแบบฟอร์มเป็น X-Y เมื่อ

X แทนหมู่บ้าน โดยจะใช้ตัวแทนดังนี้
Ruben (หมู่บ้านแรกที่เราเกิด) [บรรยากาศรอบหมู่บ้านเป็นป่า] แทนว่า 1
Elder (หมู่บ้านถัดจาก Ruben ทางขวา) [บรรยากาศเป็นเมือง] แทนว่า 2
Besma (หมู่ถัดจาก Elder ทางขวา) [บรรยากาศเป็นหุบเขา] แทนว่า 3
Altera (หมู่บ้านถัดจาก Besma เมื่อถึงทางแยก เลือกขึ้นด้านบน) [บรรยากาศอยู่ใต้ดิน] แทนว่า 4
Peyita (หมู่บ้านถัดจาก Besma เมื่อถึงทางแยก เลือกลงด้านล่าง) [บรรยากาศเป็นทะเลทรายและป่า] แทนว่า 3x หรือ x เฉยๆ
Belder (หมู่บ้านถัดมาทางขวาจาก Peyita) [บรรยากาศเป็นค่ายทหาร] แทนว่า 5

Y แทนด่านในหมู่บ้านนั้น โดยจะใช้ตัวแทนตามลำดับด่าน โดยเรียงตามลำดับเลเวลที่แนะนำ (เทียบกับระดับ 1 ดาว)
เช่นในหมู่บ้านนั้นมี 4 ด่าน (สมมุติแทนเลขหมู่บ้านนั้นว่า A)
ด่าน A มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 1-2
ด่าน B มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 3-4
ด่าน C มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 2-3
ด่าน D มีเลเวลที่แนะนำในระดับความยาก 1 ดาว คือ เลเวล 4-5

ก็จะเรียงลำดับได้ดังนี้ A-A , A-C , A-B และ A-D ตามลำดับ
ซึ่งโดยปกติแล้วด่านที่มีเลเวลที่แนะนำสูงกว่า ต้องผ่านด่านที่มีเลเวลแนะนำต่ำกว่า จึงจะผ่านเข้าไปเล่นได้
สังเกตว่า มันจะเป็นทางต่อเป็นสายกัน
โดยในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 จะใช้แผนที่หมู่บ้าน Elder ในการทำเควส

ElderMap

เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 (คลาส 2)

Elsword

Knight Quest

 1. ฆ่า Momber Mong 15 ตัวใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ฆ่า Jango และ Kid Phoru อย่างละ 14 ตัวใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 3. คุยกับคนขายเครื่องประดับในเมือง Elder
 4. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Sword Knight Quest (ตัวเลือกอันบน)

 1. ฆ่า Wally the Guardian 5 ตัว เเละ Crossbow Soldier 8 ตัวใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 3. หาไอเทมหางหนู 7 ชิ้นจาก Mickey ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
 4. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardian ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Magic Knight Quest (ตัวเลือกอันกลาง)

 1. ฆ่าบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ฆ่า Mickey 7 ตัว ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 4. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardianใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Sheath Knight Quest (ตัวเลือกอันล่าง)

 1. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder
 2. ผ่าน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆) ภายใน 10 นาที
 3. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆) โดยไม่นับเวลา
 4. เก็บไอเทม 1 ชิ้นจากบอส 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Aisha

Magician Quest

 1. ผ่าน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้ ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 2. ฆ่า Jango และ Kid Phoru อย่างละ 14 ตัวใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
  • ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากมินิบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ดรอปไอเทม 3 ชิ้นจาก Bomber Mong ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ดรอปไอเทม 4 ชิ้นจาก White Ghost Magician ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ขวดยา MP 5 ขวด (สามารถซื้อจากคนขายยาได้)

High Magician Quest (ตัวเลือกอันบน)

 1. ดรอปไอเทม 1 อันจากมินิบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
 2. หาถังน้ำมัน 2 ถังจาก Crossbow Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) โดยต้องโดนโจมตีน้อยกว่า 50 Hits
 4. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder

Dark Magician Quest (ตัวเลือกอันกลาง)

 1. ผ่าน 2-5 ระดับระดับความยากใดก็ได้ ด้วยระดับ B ขึ้นไป
 2. จัดการบอส Wally-8 ในแผนที่ 2-5 1 ครั้ง ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 3. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) โดยต้องโดนโจมตีน้อยกว่า 60 Hits
 4. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder

Battle Magician Quest (ตัวเลือกอันล่าง)

 1. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
  • จัดการมอนสเตอร์ Wally Guardian ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้ 5 ตัว
  • จัดการมอนสเตอร์ Little Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้ 9 ตัว
  • จัดการบอส Wally-8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Rena

Ranger Quest

 1. ฆ่าบอส William 1 ครั้งในแผนที่ 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ดรอปหางหนู 7 หางจาก Mickey ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. คุยกับ Hoffman นายกเทศมนตรีของเมือง Elder
 4. ผ่าน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) 1 ครั้ง

Sniping Ranger Quest (ตัวเลือกอันบน)

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. หาถังน้ำมัน 2 ถังจาก Crossbow Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. จัดการ Crossbow Soldier 12 ตัว ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป

Combat Ranger Quest (ตัวเลือกอันกลาง)

 1. คุยกับคนขายเครื่องประดับในเมือง Elder
 2. ฆ่ามอนเตอร์จำนวนหนึ่งใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ใน 10 นาที
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ด้วยระดับ B ขึ้นไป

Trapping Ranger Quest (ตัวเลือกอันล่าง)

 1. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 2. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Raven

Taker Quest

 1. ฆ่า Puru 9 ตัวใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 3. หาจดหมายลับจากบอส Puru ใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ฆ่า Bomber Mong 18 ตัว ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)

Sword Taker Quest (ตัวเลือกอันบน)

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. หาตราสัญลักษณ์ 10 อันจาก Little Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. หาดาบ 1 เล่มจาก Wally Guardian ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. หาหนังสือ 1 เล่มจากมินิบอส Vergnert ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Over Taker Quest (ตัวเลือกอันกลาง

 1. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardian ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. หาตราสัญลักษณ์ 10 อันจาก Little Soldier ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ฆ่าบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder

Weapon Taker Quest (ตัวเลือกอันล่าง)

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส William ใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ผ่าน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Eve

Another Code Quest

 1. ฆ่าบอส William 1 ครั้งในแผนที่ 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ดรอปหินเวทมนตร์ 4 อันจาก White Ghost Magician ใน 2-3 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ดรอปไอเทม 15 อันจาก Bomber Mong ใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
  • ดรอปไอเทมจากบอส William ใน 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder

Code Exotic Quest (ตัวเลือกอันบน)

 1. หาไอเทม 1 อันจากทหาร Wally Guardian ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 2. ดรอปเตาไฟ 1 อันจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 3. หาประแจ 1 อันจาก Little Soldier ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Code Architecture Quest (ตัวเลือกอันกลาง)

 1. หาแอปเปิ้ล 1 ลูกจาก Bomber Mong ใน 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 2. หาไอเทม 2 อันจากมอนสเตอร์ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 3. หาไอเทม 1 อันจาก Wally Guardians ใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Code Electra Quest (ตัวเลือกอันล่าง)

 1. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส William ใน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Chung

Guardian Quest

 1. ฆ่าบอส William 1 ครั้งในแผนที่ 2-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับคนขายอาวุธ/ชุดเกราะในเมือง Elder
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้น จากบอส William ในแผนที่ 2-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)

Fury Guardian Quest (ตัวเลือกอันบน)

 1. จัดการบอส Wally-8 ในแผนที่ 2-5 1 ครั้ง ระดับความยากใดก็ได้
 2. ผ่าน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) ใน 10 นาที
 3. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

Shooting Guardian Quest (ตัวเลือกอันกลาง)

 1. ผ่าน 2-5 โดยต้องโดนโจมตีน้อยกว่า 30 Hits ในระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับคนขายเครื่องประดับในเมือง Elder
 3. ฆ่า Little Soldier เเละ Big Soldier อย่างละ 14 ตัวใน 2-5 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆) ใน 15 นาที

Shelling Guardian Quest (ตัวเลือกอันล่าง)

 1. คุยกับคนขายยาในเมือง Elder
 2. ดรอปไอเทม 1 ชิ้น จากบอส William ในแผนที่ 2-4 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ดรอปไอเทม 1 ชิ้นจากบอส Wally No.8 ใน 2-5 ระดับความยากใดก็ได้
 4. ผ่าน 2-5 ระดับยาก (☆☆☆)

เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 (คลาส 3)

ในการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 จะใช้แผนที่หมู่บ้าน Peyita และ Belder ในการทำเควส

Peyita

PeyitaMap

Belder

BelderMap

Lord Knight Quest

 1. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Peyita
 2. หาหิน 30 ก้อนจากโกเลม ตั้งแต่ 3x-1 ถึง 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
  • ฆ่ามินิบอส 3x-3 4 ครั้ง ระดับยาก (☆☆☆) เลือกทางเดินสายบนสุด (ทำลายประตูตอนที่อยู่ในลานรูปปั้นวงกลมกว้างๆ)
  • ฆ่ามินิบอส 3x-4 4 ครั้ง ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 3. คุยกับ Vanessa ใน Belder (ทหารผู้หญิงผมสีฟ้าที่ถือขวาน)
 4. หาไอเทม 100 อันจากมอนสเตอร์ทหารปีศาจทุกตัวใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้

Rune Slayer Quest

 1. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Peyita
 2. หาไอเทม 5 อันจากบอส 3x-3 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
  • ฆ่าบอส 3x-3 5 ครั้ง ระดับยาก (☆☆☆)
  • ฆ่าบอส 3x-4 9 ตัว ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับ Vanessa ใน Belder (ทหารผู้หญิงผมสีฟ้าที่ถือขวาน)
  • หาไอเทม 10 อันจากเอลฟ์ดำใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 10 อันจากปีศาจดูด HP ใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 10 อันจากมอนสเตอร์ทหารปีศาจทุกตัวใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้

Elemental Master Quest

 1. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Peyita
 2. หาไอเทม 20 อันจากโกเลมใน 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
 3. หาไอเทม 5 ชิ้นจากปีศาจดูด MP ใน 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Grail ใน Belder (เป็นสัตว์เพียงตัวเดียวใน Belder ที่เป็น npc! คนขายยาเป็นสุนัขแฮะ)
 5. หาไอเทม 40 อันจากเอลฟ์ดำใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้

Void Princess Quest

 1. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Peyita.
 2. หาไอเทม 30 อันจากหมอผีใน Peyita ระดับความยากใดก็ได้
 3. ฆ่ามอนสเตอร์ทหารปีศาจ 200 ตัวใน 3x-4 ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Noel ใน Belder (วนิพกที่อยู่ข้างๆร้านขายอาวุธ/ชุดเกราะ)
 5. หาไอเทม 10 อันจากบอสหรือมินิบอสตัวไหนก็ได้ใน Belder ระดับความยากใดก็ได้

Grand Archer Quest

 1. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Peyita.
 2. หาไอเทม 5 อันจากหมอผีใน Peyita ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 20 ชิ้นจากปีศาจดูด MP ใน 3x-3 ระดับยาก (☆☆☆)
  • ฆ่าบอส 4 ครั้งใน 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
 3. คุยกับ Noel ใน Belder (วนิพกที่อยู่ข้างๆร้านขายอาวุธ/ชุดเกราะ)
 4. หาไอเทม 20 อันจากเอลฟ์ดำใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้

Wind Sneaker Quest

 1. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Peyita
 2. หาไอเทม 7 อันจากโกเลม ตั้งแต่ 3x-1 ถึง 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ฆ่าบอส 5 ครั้งใน 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Noel ใน Belder (วนิพกที่อยู่ข้างๆร้านขายอาวุธ/ชุดเกราะ)
 5. ฆ่าเอลฟ์ดำ 100 ตัวใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้

Blade Master Quest

 1. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Peyita
 2. หาไอเทม 30 อันจากโกเลม ตั้งแต่ 3x-1 ถึง 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
 3. หาไอเทม 1 อันจากบอสใน 3x-4 ระดับความยากใดก็ได้
 4. คุยกับ Vanessa ใน Belder (ทหารผู้หญิงผมสีฟ้าที่ถือขวาน)
  • ฆ่าทหารปีศาจถือโล่ (เล็ก) 15 ตัวใน Belder ระดับความยากใดก็ได้
  • ฆ่าทหารปีศาจถือโล่ (ใหญ่) 60 ตัวใน Belder (พบได้ตั้งแต่ 5-2 ถึง 5-6) ระดับความยากใดก็ได้
  • ฆ่าหัวหน้ากลุ่มทหารปีศาจ 30 ตัวใน Belder ระดับความยากใดก็ได้

Reckless Fist Quest

 1. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Peyita.
  • หาไอเทม 25 อันจากหมอผีใน Peyita ระดับความยากใดก็ได้
  • ยา HP ขวดเพิ่ม HP 9200 2 ขวด (จากเควสเมือง 3x)
  • หาไอเทม 20 อันจากมอนสเตอร์ใน 3x-4 ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 5 อันจากมอนสเตอร์ใน 3x-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 2. คุยกับ Grail ใน Belder (สุนัขขายยาที่ชอบกินกาแฟ)
 3. หาไอเทม 3 อันจากบอส 5-1 ระดับความยากใดก็ได้

Code Nemesis Quest

 1. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Peyita
  • ฆ่าบอส 9 ตัวใน 3x-4 ระดับความยากใดก็ได้
  • ฆ่าบอส 5 ครั้งใน 3x-3 ระดับยาก (☆☆☆)
  • หาไอเทม 1 อันจากมินิบอส 3x-3 ระดับยาก (☆☆☆) เลือกทางเดินสายบนสุด (ทำลายประตูตอนที่อยู่ในลานรูปปั้นวงกลมกว้างๆ)
  • หาไอเทม 1 อันจากมินิบอส 3x-4 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
  • หาไอเทม 1 อันจากบอส 3x-4 ระดับความยากใดก็ได้
 2. คุยกับ Hannah คนขายอาวุธ/ชุดเกราะใน Belder
 3. หาไอเทม 3 อันจากบอส 5-1 ระดับความยากใดก็ได้

Code Empress Quest

 1. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Peyita.
 2. หาไอเทม 1 อันจากมอนสเตอร์ใน 3x-3 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆) [ดรอปยาก]
  • หาไอเทม 25 อันจากหมอผีใน Peyita ระดับความยากใดก็ได้
  • ซื้อตะเกียง 10 อันจากคนขายยา (รูปร่างเป็นตะเกียงพื้นหลังสีฟ้า)
 3. คุยกับ Praus คนขายเครื่องประดับใน Belder
  • หาไอเทม 45 อันจากทหารปีศาจใน Belder ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 20 อันจากเอลฟ์ดำใน Belder ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 15 อันจาก Wyvern (รูปร่างคล้ายมังกรตัวสีเหลืองบินอยู่) ใน Belder ระดับความยากใดก็ได้

Iron Paladin Quest

 1. คุยกับ Allegro (นักสำรวจหน้าเด็กๆหน่อย) ใน Peyita.
 2. หาหิน 30 ก้อนจากโกเลม ตั้งแต่ 3x-1 ถึง 3x-3 ระดับความยากใดก็ได้
 3. ฆ่าบอส 5 ครั้งใน 3x-3 ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. คุยกับ Grail ใน Belder (สุนัขขายยาที่ชอบกินกาแฟ)
 5. หาไอเทม 10 อันจากบอส 5-1 5-2 หรือ 5-3 (ตัวไหนก็ได้) ระดับความยากใดก็ได้

Deadly Chaser Quest

 1. คุยกับ Rento (คนหนุ่มๆเหมือนทหาร) ใน Peyita
 2. ฆ่าปีศาจดูด MP 20 ตัว ใน 3x-3 ระดับยาก (☆☆☆)
 3. ฆ่าบอส 3x-4 12 ตัว ระดับปานกลางขึ้นไป (☆☆)
 4. คุยกับ Hannah คนขายอาวุธ/ชุดเกราะใน Belder
  • หาไอเทม 10 อันจากเอลฟ์ดำใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 10 อันจากปีศาจดูด HP ใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้
  • หาไอเทม 10 อันจากมอนสเตอร์ทหารปีศาจทุกตัวใน Belder ดันเจี้ยนใดก็ได้ ระดับความยากใดก็ได้

หมดแล้วครับ! ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด จะมาเปลี่ยนให้ครับ

ไกด์แนะนำ

Interface ในเกม
ระบบสัตว์เลี้ยง
ระบบขายของ
ระบบออฟชั่น
ระบบธาตุ
ค่า Status
สถานะโกรธ
Skill Notes
ระบบศิษย์-อาจารย์
Cash Shop
ชุดเซ็ตต่างๆ

การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 และ 2 (Korean Version) (เซิฟไทยใช้ตัวนี้)
การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 และ 2 (New Version)
การเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 และ 2 (Old Version)
วิธีการสร้างตัวละครพิเศษ (Raven, Eve,Chung)
วิธีปลดล็อค Locked Skill (Korean Version) (เซิฟไทยใช้ตัวนี้)
วิธีปลดล็อค Locked Skill (Old Version)
วิธีการทำคอมโบ

Elsword Skill Simulator
วิธีเปลี่ยนเสียงเป็นญี่ปุ่น