FANDOM


Rune Slayer1


Rune Slayer Edit

Rune Slayer เป็นอาชีพที่พัฒนาต่อมาจาก Magic Knight เมื่อ Magic Knight มีเลเวล 35 สามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 ได้ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นอาชีพ Rune Slayer
ดู วิธีการเปลี่ยนอาชีพ

ท่าโจมตีใหม่ Edit

RS Finish Job ท่าโจมตีที่เกี่ยวกับไฟบอล จะกลายเป็นรูนทั้งหมด รูนมีขนาดใหญ่และเร็วกว่าไฟบอล กดเกกดเกดเกดเดกเ

สกิล Edit

เรียกใช้พิเศษ Edit

RSSkill1 Splash Explosion
RSSkill2 Luna Blade


เรียกใช้ Edit

RSSkill3 Sword Enchant


ติดตัว Edit

RSPassive1 Power Chain
RSPassive2 Magic Resistance Training


ตัวละคร
ElFaceMini
Elsword
AiFaceMini
Aisha
ReFaceMini
Rena
RaFaceMini
Raven
ElsArrowsplit AiArrowsplit ReArrowsplit RaArrowsplit
SKFaceMini
Sword
Knight

ElsArrowdown
LKFaceMini
Lord
Knight
MKFaceMini
Magic
Knight

ElsArrowdown
RSFaceMini
Rune
Slayer
ShKFaceMini
Sheath
Knight

ElsArrowdown
ISFaceMini
Infinity
Sword
HMFaceMini
High
Magician

AiArrowdown
EMFaceMini
Elemental
Master
DMFaceMini
Dark
Magician

AiArrowdown
VPFaceMini
Void
Princess
BMaFaceMini
Battle
Magician

AiArrowdown
DWFaceMini
Dimension
Witch
SRFaceMini
Sniping
Ranger

ReArrowdown
GAFaceMini
Grand
Archer
CRFaceMini
Combat
Ranger

ReArrowdown
WSFaceMini
Wind
Sneaker
TRFaceMini
Trapping
Ranger

ReArrowdown
NWFaceMini
Night
Watcher
STFaceMini
Sword
Taker

RaArrowdown
BMFaceMini
Blade
Master
OTFaceMini
Over
Taker

RaArrowdown
RFFaceMini
Reckless
Fist
WTFaceMini
Weapon
Taker

RaArrowdown
VCFaceMini
Veteran
Commander
EvFaceMini
Eve
ChuFaceMini
Chung
AraFaceMini
Ara
EvArrowsplit ChuArrowsplit AraArrowsplit
CEFaceMini
Code
Exotic

EvArrowdown
CNFaceMini
Code
Nemesis
CAFaceMini
Code
Architecture

EvArrowdown
CMFaceMini
Code
Empress
CEtFaceMini
Code
Electra

EvArrowdown
CBSFaceMini
Code
Battle Seraph
FGFaceMini
Fury
Guardian

ChuArrowdown
IPFaceMini
Iron
Paladin
SGFaceMini
Shooting
Guardian

ChuArrowdown
DCFaceMini
Deadly
Chaser
ShGFaceMini
Shelling
Guardian

ChuArrowdown
TTFaceMini
Tactical
Trooper
LHFaceMini
Little
Hsien

AraArrowdown
SDFaceMini
Sakra
Devanam
?56pxFaceMini
?
?
AraArrowdown
?56pxFaceMini
?
?
?56pxFaceMini
?
?
AraArrowdown
?56pxFaceMini
?
?
รับข้อมูลจาก "https://elsthdata.fandom.com/th/wiki/Rune_Slayer?oldid=3848"