FANDOM


Spiral Blast Edit

SKSkill2 [Special Active] Elsword แกว่งดาบแล้วตัดลงอย่างรุนแรง 1 ครั้ง จากนั้นดึงพลัีงออกมารวมเอาไว้ที่ดาบแล้วปล่อยพลังกระจายออกไปด้านหน้า สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
SKSkill2 Sword Knight เลเวล 5 45 SP
- - กายภาพ / เวทมนตร์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ฟาดดาบ เปลวไฟ MP ที่ใช้ Cooldown
ดาเมจ Hits ดาเมจ Hits
1 397% 1 328% 5 180 MP 8 วินาที
2 476% 394%
3 556% 460%
4 635% 525%
5 (Max) 754% 624%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • ระยะห่างสำคัญต่อความแรง
 http://www.youtube.com/watch?v=m9hKj_crtXo
  • เป็นสกิลเพียงสกิลเดียวของSword Knightที่คิดจากพลังโจมตีเวทย์

ผลจากสกิลโน้ต Edit

การโจมตีครั้งแรกมีระยะไกลขึ้น พร้อมกันสตันฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะเวลา 2 วินาที


สกิล Sword Knight
สกิลเรียกใช้พิเศษ
SKSkill1 Air Slash     SKSkill2 Spiral Blast     SKSkill3 Windmill     SKSkill4 Armageddon Blade     SKSkill5 Double Slash     
สกิลเรียกใช้
SKSkill6 Armor Break     ElIntSkill1 Stoic
สกิลสนับสนุน
SPBuff Power Adrenaline     
สกิลติดตัว
IntPassive5 Counter Chance     IntPassive6 Intermediate Strength Training     SKPassive1 Vitality      SKPassive2 Strong Body     
รับข้อมูลจาก "https://elsthdata.fandom.com/th/wiki/Spiral_Blast?oldid=3648"